Advokátní kancelář Kašpar-Vrba, Liberec

Advokátní kancelář Kašpar - Vrba , Liberec poskytuje právní služby v Libereckém kraji v oblasti zejména obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

Advokát JUDr. Vladimír Kašpar poskytuje v Liberci právní služby již od roku 1991, nejprve jako komerční právník a později jako advokát
a
advokát Mgr. Jan Vrba působí v naší advokátní kanceláři od roku 2004.

Jako odborná právní asistentka v naší liberecké advokátní kanceláři působí slečna Denisa Hubalová.

kontakt na naši advokátní kancelář :


Telefon: +420485110160
Fax: +420485114387

mailový kontakt na advokátní kancelář:


info@advokat-liberec.com
info@kvadvokati.cz

mailový kontakt na právníky naší advokátní kanceláře:


advokat@advokat-liberec.com
vrba@kvadvokati.cz
kaspar@kvadvokati.cz

Adresa advokátní kanceláře:


Na Poříčí 116/5
460 01 Liberec 2
advokátní kancelář spolupracuje na internetu s :

Český katalog stránek